Pogotowie Energetyczne Wrocław   71 303 50 70
Pogotowie Energetyczne Radom   48 364 05 98
 
Gazele 2011

Zakład Energetyczny ESV S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A., w oparciu o udzielone koncesje, posiadane zasoby i doświadczenia oferuje swoje kompetencje w zarządzaniu infrastrukturą elektroenergetyczną:

  • dokonujemy przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych i mieszkalnych do sieci elektroenergetycznej, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej
  • całkowicie przejmujemy obowiązki wynikające zarówno z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali,
  • dla zapewnienia pewności zasilania i bezpieczeństwa naszych odbiorców, poza przejęciem odpowiedzialności za bieżące utrzymanie sieci, prowadzimy modernizacje i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej.

Zakres naszych usług, podstawy formalne i organizacja ich świadczenia, są zawsze dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów, charakteru obiektu, wielkości i stanu infrastruktury, struktury odbiorców i innych czynników, ocenianych odrębnie dla każdego projektu. Wszelkie formalności związane z podjęciem współpracy upraszczamy do niezbędnego minimum.

Ceny naszych usług ustalane są w oparciu o taryfę dla energii elektrycznej ESV, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ESV prowadzi swoją działalność od 1994 roku, obecnie na terenie Wrocławia (Wrocławski Park Przemysłowy, Pilczycki Park Biznesu), oraz gmin Siechnice, Oława i Żórawina (Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach, Stanowicach, osiedla mieszkaniowe).

Infrastruktura

Obszary sieciowe ESV:

Siechnice

Obszar sieciowy Siechnice zlokalizowany jest na terenie gminy Siechnice. ESV S.A. posiada w tym obszarze GPZ Siechnice położony w bezpośredniej bliskości rozdzielni R2 110 kV, będącej własnością Kogeneracji S.A. Połączenie rozdzielni R2 110 kV z GPZ wykonano dwoma liniami kablowymi 110 kV. W GPZ znajdują się dwa transformatory 110/20 kV o mocy 31,5 MVA każdy, wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą. Sieć SN pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor.
Z GPZ Siechnice wyprowadzone są linie kablowe 20 kV zasilające Gminną Strefę Aktywności Gospodarczej położoną w mieście Siechnice, zlokalizowaną bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław - Opole. Sieć kablowa 20 kV doprowadzona jest także do rozdzielni głównej SN na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Do kluczowych odbiorców na tym terenie należą: Hasco-Lek S.A., Parker Hannfin Sp. z o.o., TIM S.A., Newcorn Sp. z o.o.. Z sieci zasilani są również odbiorcy indywidualni i komunalni we wschodniej części miasta Siechnice (między innymi Gimnazjum, pompownia ścieków, osiedla mieszkaniowe budowane przez Polsystem, Alfaakt, Nova Lokum). W obszarze Siechnice ESV S.A. posiada 15 stacji transformatorowych 20/0,4kV.

Stanowice

Obszar Stanowice jest zasilany poprzez własną linię wysokiego napięcia wyprowadzoną z GPZ Siechnice. Dwutorowa linia napowietrzna 110 kV o długości 11 km zakończona jest w GPZ Stanowice, który znajduje się na terenie gminy Oława w miejscowości Stanowice. Z uwagi na aktualne zapotrzebowanie mocy na tym terenie linie 110 kV pracują czasowo na napięciu 20 kV (zasilane są z transformatorów 110/20 kV zlokalizowanych w GPZ Siechnice). Obiekt jest przygotowany do przyjęcia napięcia 110 kV i zrealizowania transformacji 110/20 kV.
Z GPZ Stanowice ESV S.A. zasila za pośrednictwem linii kablowych 20 kV obszar Stefy Aktywności Gospodarczej w Stanowicach o powierzchni około 300 ha . Obszar ten jest w większości objęty Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław-Opole, w pobliżu Oławy, rozbudowywany jest poprzez Oławę do Godzikowic. Do kluczowych odbiorców na tym terenie należą : The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o., Roba Metals Polska Sp. z o.o., Heiche-Matusewicz Sp. z o.o.. Z sieci zasilane są również gospodarstwa domowe położone w otulinie strefy, jak też odbiorcy komunalni.
W obszarze Stanowice ESV S.A. posiada 12 stacji transformatorowych 20/0,4kV.

Godzikowice

Obszar zlokalizowany przy drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole, pomiędzy miejscowościami Godzikowice i Gać. Teren ten o powierzchni 45,46 ha, podobnie jak i obszar Stanowice, objęty jest Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Na terenie obszaru Godzikowice ESV S.A. posiada sieci i urządzenia elektroenergetyczne zasilane jednym przyłączem z sieci EnergiaPro na poziomie napięcia 20 kV. ESV S.A. posiada stację transformatorową 20/0,4 kV. Największym odbiorcą w tym obszarze jest firma Silka Production Sp. z o.o.

Wrocław Pafawag

Obszar zlokalizowany jest głównie na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Fabrycznej (w części po byłej Fabryce Wagonów PAFAWAG), rozbudowywany jest w kierunku Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (ul. Muchoborska i Klecińska). Na obszarze tym sieć ESV S.A. jest zasilana dwoma przyłączami 10 kV ze stacji R-145 110/10 kV z sieci elektroenergetycznej EnergiaPro. Sieć 10 kV jest siecią kablową, pracującą jako sieć z izolowanym punktem zerowym. Dystrybucja energii odbywa się na poziomie napięcia 10 kV oraz 0,4 kV z wykorzystaniem 12 stacji transformatorowych 10/0,4 kV. W obszarze tym występują wyłącznie odbiorcy przemysłowi. Do kluczowych odbiorców na tym obszarze należą Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Nokia Siemens Networks Sp. z o.o., Wrocławski Park Biznesu 1, Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o., Fornetti Sp. z o.o., Wojdyła Biznes Park przy ul. Muchoborskiej.

Wrocław Pilmet

Obszar zlokalizowany jest na terenie Pilczyckiego Parku Biznesu (byłej Fabryki Maszyn Rolniczych "PILMET"), przy ulicy Metalowców. Na obszarze tym sieć ESV S.A. jest zasilana dwoma przyłączami o napięciu 10 kV z sieci elektroenergetycznej EnergiaPro. Sieć 10 kV jest siecią kablową. Dystrybucja energii odbywa się na poziomie napięcia 10 kV oraz 0,4 kV z wykorzystaniem 5 stacji transformatorowych 10/04 kV. Jest to typowy obszar odbiorców przemysłowych. Do kluczowych odbiorców na tym obszarze należą ThyssenKrupp Softedit Polska Sp. z o.o., PPH Ergopak , Volz Hydraulik Sp. z o.o..
ESV S.A. wykonała na tym terenie zakrojone na szeroką skalę prace modernizacyjne. Objęły one zarówno rozdzielnię 10 kV (wymiana wyłączników, wymiana automatyki zabezpieczeniowej, uruchomienie systemu sterowania i nadzoru stacji) jak i infrastrukturę sieciową (wymiana układów pomiarowych, indywidualizacja przyłączy do odbiorców). Realizacja prac inwestycyjnych zapewniła zmniejszenie ryzyka powstania awarii wewnątrz sieci ESV S.A. oraz skoordynowanie działania automatyki zabezpieczeniowej z automatyką pracującą w sieci EnergiiPro.

Wrocław Żmigrodzka

Głównymi obiektami zasilanymi w tym rejonie są Centrum Handlowe Marino, przy ul. Paprotnej i Wrocławski Park Biznesu 2, przy ul. Wołowskiej wraz z podmiotami funkcjonującymi na ich terenie. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne ESV S.A. są zasilane w tym obszarze z sieci EnergiaPro łącznie trzema przyłączami na poziomie napięcia 20 kV. Dystrybucja energii odbywa się na poziomie napięcia 0,4 kV z wykorzystaniem dwóch stacji transformatorowych 20/0,4 kV, z pięcioma transformatorami.

Wrocław Młyn

Obiektem zasilanym w tym obszarze jest Park Handlowy Młyn, przy ul. Krzywoustego i podmioty funkcjonujące na jego terenie. W obszarze tym sieć ESV S.A. jest zasilana przyłączem o napięciu 20 kV z sieci EnergiaPro. Dystrybucja energii odbywa się na poziomie napięcia 0,4 kV z wykorzystaniem stacji transformatorowej 20/0,4 kV.

Wrocław Bierutowska

Obszar zlokalizowany jest na byłym terenie fabryki Hydral przy ul. Bierutowskiej. Sieć ESV S.A. zasilana jest jednym przyłączem z sieci EnergiaPro na poziomie napięcia 10 kV. Sieć ESV S.A. jest siecią kablową. Dystrybucja odbywa się na poziomie napięcia 0,4 kV z wykorzystaniem dwóch stacji transformatorowych 10/0,4 kV. Obecnie zasilane są obiekty należące do firmy BFF Polska Sp. z o.o.

Komorowice

Na terenie gminy Żórawina w miejscowości Komorowice ESV S.A. posiada sieć elektroenergetyczną 20 kV i 0,4 kV, za pomocą której zasilane jest osiedle domów wielorodzinnych i jednorodzinnych o nazwie „Osada Gencz" wraz z niezbędną infrastrukturą komunalną. Cała sieć została zrealizowana jako linie kablowe SN i nn. Powierzchnia obszaru aktualnie zasilanego przez sieć ESV S.A. to około 20 ha. Sieć ESV S.A. jest przyłączona do sieci 20 kV EnergiaPro. Na tym etapie rozwoju infrastruktury mieszkaniowej ESV S.A. wykorzystuje do zasilania swoich odbiorców jedną stację transformatorową 20/04 kV.

 

kontakt:

Dyr. Zakładu Energetycznego ESV - Jerzy Dzikowski
tel. 71 311 39 11
e-mail: jerzy.dzikowski@esv.pl