OSD

Zmiany w modelu funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV.

Od dnia 1.05.2017 zadania operatorów systemu dystrybucyjnego pełnić będą spółki Grupy posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, tj. ESV3 sp. z o.o., ESV4 sp. z o.o., ESV5 sp. z o.o., ESV6 sp. z o.o., ESV7 sp. z o.o., ESV8 sp. z o.o., ESV9 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o..

W związku z tym opracowany został projekt IRiESD, jednolity dla wszystkich operatorów funkcjonujących Grupie. Do dnia 19.04, zgodnie z wcześniejszą informacją, prowadzone były konsultacje treści IRiESD. Raport z konsultacji do pobrania jest tutaj.

Instrukcja IRiESD dla spółek Grupy Kapitałowej ESV wchodzi w życie i podlega stosowaniu od dnia 1.05.2017 r.

Ostateczna treść instrukcji do pobrania tutaj: Instrukcja