OSD

Zmiany w modelu funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV.

Od dnia 1.05.2017 zadania operatorów systemu dystrybucyjnego pełnić będą spółki Grupy posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, tj. ESV3 sp. z o.o., ESV4 sp. z o.o., ESV5 sp. z o.o., ESV6 sp. z o.o., ESV7 sp. z o.o., ESV8 sp. z o.o., ESV9 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o..

W związku z tym opracowany został projekt IRiESD, jednolity dla wszystkich operatorów funkcjonujących Grupie. Do dnia 19.04, zgodnie z wcześniejszą informacją, prowadzone były konsultacje treści IRiESD. Raport z konsultacji do pobrania jest tutaj.

Instrukcja IRiESD dla spółek Grupy Kapitałowej ESV wchodzi w życie i podlega stosowaniu od dnia 1.05.2017 r.

Ostateczna treść instrukcji do pobrania tutaj: Instrukcja

 

 

 

 

W Grupie Kapitałowej ESV rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego do dnia 30.04.2017 pełni ESV Wisłosan Sp. z o.o.

 

Informacje OSD – ESV Wisłosan Sp. z o.o.:

ESV Wisłosan pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla spółek: ESV3, ESV4, ESV5, ESV6, ESV7, ESV8, ESV9, ESV Wisłosan.

 

ZASADY SPRZEDAŻY REZERWOWEJ

Jeżeli Odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej ESV (tj. w której usługi dystrybucji świadczone są przez jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ESV) utraci Sprzedawcę energii elektrycznej (na warunkach określonych w IRiESD) wówczas energia elektryczna dostarczana jest temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej (określanej też w IRiESD sprzedażą przez sprzedawcę z urzędu).

Rolę sprzedawcy rezerwowego w takich wypadkach pełni ta spółka z Grupy Kapitałowej ESV, do sieci której Odbiorca jest przyłączony.