Przyłączenia do sieci

Warunki przyłączenia

Budujesz nową halę produkcyjną, biuro lub inny obiekt jednak za długo czekasz na przyłączenie do systemu energetycznego? Dołącz do naszej sieci dystrybucyjnej! Na każdym etapie procedury przyłączenia możesz liczyć na pomoc kompetentnego pracownika ESV S.A.

Do sieci elektroenergetycznej ESV S.A. może dołączyć każdy, kto posiada akt własności, umowę dzierżawy lub umowę najmu nieruchomości. Uzyskanie przyłączenia jest niezbędne do rozpoczęcia prac architektonicznych i ogólnobudowlanych na terenie przeznaczonym pod zabudowę. W pierwszej kolejności należy określić warunki przyłączenia.Kolejnym etapem jest zawarcie umowy o przyłączenie i jej realizacja.

Procedura rozpoczyna się z chwilą przesłania do ESV S.A wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Dokument można pobrać poniżej.

Kontakt

Masz problem z wypełnieniem wniosku? Skontaktuj się z naszym doradcą. Przeprowadzi Cię on przez całą procedurę w kilka chwil. Zaoszczędzony w ten sposób czas będziesz mógł przeznaczyć na wybór projektu, zakup materiałów albo inne działania związane z budową.
Szczegółowe omówienie Twoich potrzeb i oczekiwań w zakresie zasilania w energię elektryczną pozwoli nam zoptymalizować warunki przyłączenia.
Na Twój telefon w tej sprawie czekają:

  • Stanisław Kulpaczyński – Dyrektor Zakładu Energetycznego – tel. 71 303 50 77,
  • Radosław Nabywaniec – Starszy Specjalista ds. Inwestycji – Inżynier Budowy – tel. 71 303 50 74