Pogotowie Energetyczne Wrocław   71 303 50 70
Pogotowie Energetyczne Radom   48 364 05 98
Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV SA
Gazele 2011

Taryfa

Taryfa ESV obowiązująca od 01.03.2014

Ceny i stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszaru, dla którego operatorem nadrzędnym jest Tauron Dystrybucja S.A. (poza obszarem gliwickim)

Grupa taryfowa

Stawka jakościowa

Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej

całodobowy

dzienny / szczytowy

nocny/pozaszczytowy

szczyt przedpołudniowy

szczyt popołudniowy

pozostałe godziny doby

zł/MWh

zł/ MWh

zł/MW/mc

B21

10,81

67,20

 

 

 

 

 

7200

B22b

10,81

 

69,70

55,70

 

 

 

7200

 

zł/kWh

zł/kWh

zł/kW/mc

C21

0,0108

0,1281

 

 

 

 

 

9,41

C31

0,0108

0,1252

 

 

 

 

 

9,41

C22b

0,0108

 

0,1378

0,0677

 

 

 

9,41

C32b

0,0108

 

0,1334

0,0654

 

 

 

9,41

C23

0,0108

 

 

 

0,1361

0,1407

0,0677

9,41

C33

0,0108

 

 

 

0,1315

0,1379

0,0654

9,41

C11

0,0108

0,1524

 

 

 

 

 

1,35

G11

0,0108

0,1482

 

 

 

 

 

2,90 zł/mc

G12

0,0108

 

0,1629

0,1051

 

 

 

3,80 zł/mc

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej

Okres rozliczeniowy

B21

B22b

C31

C32b

C33

C22b

C21

C23

C11

G11

G12

zł/miesiąc

1 miesiąc

35,50

35,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

4,60

3,80

3,80

zł/ miesiąc

3 miesiące

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

1,50

zł/ miesiąc

6 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

Ceny i stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszaru, dla którego operatorem nadrzędnym jest Energa Operator S.A.

Grupa taryfowa

Stawka jakościowa

Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej

całodobowy

dzienny / szczytowy

nocny/pozaszczytowy

szczyt przedpołudniowy

szczyt popołudniowy

pozostałe godziny doby

zł/MWh

zł/ MWh

zł/MW/mc

B21

10,81

71,30

 

 

 

 

 

7890,00

B22b

10,81

 

74,30

59,20

 

 

 

7890,00

 

zł/kWh

zł/kWh

zł/kW/mc

C21

0,0108

0,1362

 

 

 

 

 

10,12

C31

0,0108

0,1332

 

 

 

 

 

10,12

C22b

0,0108

 

0,1465

0,0720

 

 

 

10,12

C32b

0,0108

 

0,1435

0,0696

 

 

 

10,12

C23

0,0108

 

 

 

0,1448

0,1497

0,0720

10,12

C33

0,0108

 

 

 

0,1418

0,1466

0,0696

10,12

C11

0,0108

0,1618

 

 

 

 

 

1,47

G11

0,0108

0,1572

 

 

 

 

 

3,00 zł/mc

G12

0,0108

 

0,1729

0,1116

 

 

 

3,90 zł/mc


 

Stawka opłaty abonamentowej

Okres rozliczeniowy

B21

B22b

C31

C32b

C33

C22b

C21

C23

C11

G11

G12

zł/miesiąc

1 miesiąc

35,50

35,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

4,60

3,80

3,80

zł/ miesiąc

3 miesiące

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

1,50

zł/ miesiąc

6 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

Ceny i stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszaru, dla którego operatorem nadrzędnym jest Tauron Dystrybucja S.A. (dla obszaru gliwickiego)

Grupa taryfowa

Stawka jakościowa

Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej

całodobowy

dzienny / szczytowy

nocny/pozaszczytowy

szczyt przedpołudniowy

szczyt popołudniowy

pozostałe godziny doby

zł/MWh

zł/ MWh

zł/MW/mc

B21

10,81

51,30

 

 

 

 

 

6510,00

B22b

10,81

 

53,50

42,70

 

 

 

6510,00

 

zł/kWh

zł/kWh

zł/kW/mc

C21

0,0108

0,1071

 

 

 

 

 

8,50

C31

0,0108

0,1050

 

 

 

 

 

8,50

C22b

0,0108

 

0,1155

0,0567

 

 

 

8,50

C32b

0,0108

 

0,1118

0,0549

 

 

 

8,50

C23

0,0108

 

 

 

0,1141

0,1180

0,0567

8,50

C33

0,0108

 

 

 

0,1097

0,1157

0,0549

8,50

C11

0,0108

0,1406

 

 

 

 

 

1,36

G11

0,0108

0,1436

 

 

 

 

 

2,90 zł/mc

G12

0,0108

 

0,1579

0,1019

 

 

 

3,80 zł/mc


 

Stawka opłaty abonamentowej

Okres rozliczeniowy

B21

B22b

C31

C32b

C33

C22b

C21

C23

C11

G11

G12

zł/miesiąc

1 miesiąc

31,00

31,00

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

4,00

3,30

3,30

zł/ miesiąc

3 miesiące

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,33

1,33

zł/ miesiąc

6 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,92

0,92

Ceny i stawki opłat za usługi dystrybucji dla obszaru, dla którego operatorem nadrzędnym jest PGE Dystrybucja S.A.

Grupa taryfowa

Stawka jakościowa

Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej

całodobowy

dzienny / szczytowy

nocny/pozaszczytowy

szczyt przedpołudniowy

szczyt popołudniowy

pozostałe godziny doby

zł/MWh

zł/ MWh

zł/MW/mc

B21

10,81

66,10

 

 

 

 

 

8990,00

B22b

10,81

 

68,80

54,90

 

 

 

8990,00

 

zł/kWh

zł/kWh

zł/kW/mc

C21

0,0108

0,1178

 

 

 

 

 

10,60

C31

0,0108

0,1153

 

 

 

 

 

10,60

C22b

0,0108

 

0,1282

0,0626

 

 

 

10,60

C32b

0,0108

 

0,1241

0,0605

 

 

 

10,60

C23

0,0108

 

 

 

0,1225

0,1309

0,0626

10,60

C33

0,0108

 

 

 

0,1200

0,1284

0,0605

10,60

C11

0,0108

0,1400

 

 

 

 

 

1,49

G11

0,0108

0,1436

 

 

 

 

 

3,10 zł/mc

G12

0,0108

 

0,1579

0,1019

 

 

 

4,00 zł/mc


 

Stawka opłaty abonamentowej

Okres rozliczeniowy

B21

B22b

C31

C32b

C33

C22b

C21

C23

C11

G11

G12

zł/miesiąc

1 miesiąc

35,50

35,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

20,50

4,60

3,80

3,80

zł/miesiąc

3 miesiące

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,50

1,50

zł/miesiąc

6 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

Tabela stawek opłaty przejściowej

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty przejściowej

 

[zł/mc]

1.

Odbiorcy z grup taryfowych G:

poniżej 500 kWh

0,18

od 500 kWh do 1200 kWh

0,77

powyżej 1200 kWh

2,44

 

 

2.

Odbiorcy końcowi nie wymienieni w pkt 1 tabeli, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

niskiego napięcia

0,66  zł/kW/mc

średniego napięcia

1,64 zł/kW/mc


Tabele cen energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G

 

Grupa taryfowa G11

Cena  energii elektrycznej (zł/kWh)

0,2515


 

Grupa taryfowa G12

Cena  energii elektrycznej (zł/kWh)

strefa dzień: 0,2845

strefa noc: 0,2004

Granice stref czasowych:

Grupa B22b:

strefa dzienna: od 7 do 19
strefa nocna: od 19 do 7

Grupa C32b, C22b:

strefa dzienna: od 6 do 21
strefa nocna: od 21 do 6

Grupa C33, C23:

szczyt przedpołudniowy: od 6 do 14
szczyt popołudniowy: od 14 do 22
pozostałe godziny doby: od 22 do 6

Grupa G12

strefa dzienna: od 6 do 13 i od 15 do 22
strefa nocna: od 13 do 15 i od 22 do 6

Pozostałe stawki, zasady rozliczeń zawarte są w pełnym tekście taryfy i  tabeli cen energii.

Tekst taryfy obowiązujący od 01.11.2011.

Korekta taryfy obowiązująca od 01.01.2012.

Korekta taryfy obowiązująca od 01.02.2012.

Korekta taryfy obowiązująca od 01.01.2013.

Korekta taryfy obowiązująca od 02.02.2013.

Korekta taryfy obowiązująca od 01.01.2014.

Tekst taryfy obowiązującej od 01.03.2014.