ESV S.A. jest dynamicznie rozwijającą się już od ponad 25 lat firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Zatem jeśli jesteś gotowy i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Specjalisty ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych

Miejsce pracy: Siechnice k/Wrocławia

Zakres czynności:

 • Analizowanie informacji na temat dostępnych konkursów i źródeł dofinansowania
 • Współpraca z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami finansowymi w zakresie bieżącej obsługi, poszukiwania nowych rozwiązań i implementacji nowych produktów,
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu studium wykonalności
 • Analiza i ocena inicjatyw pod kątem możliwości otrzymania wsparcia,
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
 • Rozliczania otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
 • opracowywanie i przeprowadzanie zamówień opartych o zasadę konkurencyjności poniżej progów unijnych,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej, umów, zarządzeń, pism, raportów,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność, opisywanie dokumentów finansowych itp.,
 • bieżący monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu,
 • kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi, klientami i partnerami w projektach,
 • nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie i w okresie trwałości (archiwizacja)

Zainteresujemy się Tobą jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: administracji, funduszy unijnych i poza unijnych, ochrony danych osobowych, finansów, rynku energii
 • Doświadczenie w pracy z bankami: znajomość procedur, doświadczenia z dokumentacją bankową, znajomość produktów bankowych
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach wdrażających programy europejskie, tworzeniu wniosków oraz rozliczaniu dofinansowań zewnętrznych,
 • umiejętność pisania projektów o dofinansowanie zewnętrzne
 • umiejętność oraz chęć przyswajania nowej wiedzy
 • dobrą znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziana znajomość j. angielskiego

Oferujemy:

 • przyjazną rekrutację,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • wsparcie zespołu w procesie adaptacyjnym,
 • rozwój poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,
 • przyjemną i twórczą atmosferę w pracy

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 30.04.2021 r. na adres praca@esv.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem Danych Osobowych jest ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Ciepłownicza 1A. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.