Sprzedaż rezerwowa

BD Sp. z o.o., działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), publikuje poniżej aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. Z uwagi na powyższe, BD Sp. z o.o. informuje o możliwości wpisania zainteresowanych sprzedawców paliw gazowych na listę sprzedawców rezerwowych. W celu uzyskania takiego wpisu należy złożyć na adres spółki opublikowany poniżej wniosek.

Jednocześnie BD Sp. z o.o. informuje, że oferuje sprzedaż rezerwową Odbiorcom na obszarze objętym własną siecią dystrybucyjną gazu ziemnego.

Do prowadzenia rozliczeń z tytułu sprzedaży rezerwowej paliw gazowych przez BD Sp. z o.o. stosowany jest obowiązujący aktualnie cennik dla gazu ziemnego.

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.