ESV9 Sp. z o.o.

ESV9 Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, powstała w 2014 roku. 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada ESV S.A.
Działalność podmiotu koncentruje się na dwóch obszarach:
1) Dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Gliwice w województwie śląskim
2) Sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ESV9.

ESV9 Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na sieciach, na których prowadzi działalność dystrybucyjną. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku znak DZO.WKP.492.40.78.2017. PBa Spółka, na obszarze swojego działania, została wyznaczona z urzędu na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku sprzedawcą zobowiązanym.

W przypadku utraty Sprzedawcy energii elektrycznej przez URD, energia elektryczna dostarczana będzie temu Odbiorcy w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej, którą świadczy ESV9 Sp. z o. o.

Dokumenty

Informacje o spółce

Adres: ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice
KRS: 0000525130
NIP: 8961539715
REGON: 022501400
Kapitał Zakładowy: 500 000 zł

Zarząd:
Tadeusz Krupiński – Prezes Zarządu
Małgorzata Makuch – Wiceprezes Zarządu

Formularz kontaktowy

*Firma
*Imię i nazwisko
*Numer telefonu
*e-mail
*Zapytanie
* pola obowiązkowe