Skip to main content

Usługi serwisowe

W ramach Grupy ESV świadczymy najwyższej jakości usługi serwisowe dla elektroenergetyki. Dzięki profesjonalnej kadrze, wieloletniemu doświadczeniu oraz odpowiedniemu przygotowaniu zapewniamy bezpieczną, spełniającą wszelkie kryteria formalne i techniczne opiekę nad majątkiem elektroenergetycznym Klienta.

Szukasz sprawdzonego Serwisu Energetycznego? Grupa ESV S.A. to zaufany Partner dla Twojej firmy!

Całodobowe Pogotowie Elektroenergetyczne tj.:

a) usuwanie awarii w sieci i instalacjach,
b) przełączenia związane z zakłóceniami w sieci i na polecenie operatora nadrzędnego,
c) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie innych brygad do prac.

Zabiegi eksploatacyjne:

a) oględziny,
b) przeglądy,
c) pomiary odbiorcze i kontrolne w tym termowizyjne,
d) remonty,
e) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

Prace modernizacyjne i inwestycyjne:

a) budowę nowych sieci SN i nn łącznie z projektowaniem,
b) przebudowę sieci SN i nn,
c) rozbudowę sieci SN i nn,
d) prefabrykacja i montaż rozdzielnic nn,
e) montaż i serwis układów rozliczeniowo-pomiarowych energii elektrycznej z akwizycja danych pomiarowych.

Doradztwo w zakresie:

a) kompensacji mocy biernej,
b) optymalizacji strat bilansowych,
c) optymalizacji zużycia energii elektrycznej,
d) eksploatacji urządzeń dźwigowych i suwnic.

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.