Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na "Dostawa złącz kablowych średniego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN wg SIWZ nr 2022/08/06/DGI".

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl  w terminie do 08.09.2022r do godziny 14.00.

UWAGA! Termin przedłużono do 12.09.2022r do godziny 12.00.

 

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI