Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę złącza kablowego nN ZK3a-1PP wg SIWZ nr 2022/09/10/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 3.10.2022r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI