Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na Projekt budowy zasilania budynku zlokalizowanego na dz. nr 87/16, 87/18 w Siechnicach przy ul. Opolskiej wg Zapytania Ofertowego nr 2022/08/05/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 26.08.2022r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI