Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace projektowe budowy sieci SN w celu zasilenia obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach nr 458, 459/5, 459/6, 459/7, 459/9, 74/10, 74/14, 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 97/3 AM-10 obr. Bolesławiec przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu wg Zapytania Ofertowego nr 2022/07/16/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 28.07.2022r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI