ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektu zasilania osiedla budynków mieszkalnych wielolokalowych przy ul. Prawocińskiej w miejscowości Siechnice wg SIWZ nr 2020/12/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: krystian.jaroch@esv.pl oraz tomasz.bilicz@esv.pl w terminie do 18.12.2020r, do godz. 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl