Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Prace budowlano-montażowe związane z rozbiórką i budową elektroenergetycznej sieci nN w rejonie ul. Gimnazjalnej i ul. Ks. Anny z Przemyślidów w Siechnicach w celu poprawy parametrów i jakości sieci elektroenergetycznej” wg SIWZ nr 2022/07/17/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: regina.aleksandrowicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 28.07.2022r do godziny 14:30.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Bernadetta Wanat-Zielińska
Tel. 71 747 63 91
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI