Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-montażowe związane z rozbiórką i budową sieci kablowej nN w rejonie ul. Polnej w Siechnicach wg SIWZ nr 2022/09/07/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl, regina.aleksandrowicz@esv.pl w terminie do 26.09.2022r do godziny 14.30.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:

Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI