ESV 3 Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do składania ofert na zabudowę urządzeń dodatkowych do współpracy z systemem automatyki. Szczegóły odnośnie przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminy składania ofert znajdą Państwo na stronie internetowej bazakonkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27600.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
tel. 71 747 63 91
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl