Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace projektowe i prace budowlano-montażowe dot. przebudowy linii kablowych WN w Siechnicach przy ul. Polnej, wg SIWZ/2022/09/06/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl, regina.aleksandrowicz@esv.pl w terminie do 16.09.2022r do godziny 14.00.

OGŁOSZONE PRZETARGI