Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 545/307 w Siechnicach.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 11.08.2022r do godziny 13:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Aleksander Szygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI