ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawa transformatora 630 kVA" wg Zapytania Ofertowego nr 2021/02/06/DGI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: krystian.jaroch@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 24.02.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl