Przerwy w dostawach energii - Awarie

W chwili obecnej nie występują awaryjne przerwy w zasilaniu sieci elektroenergetycznej.

Prosimy o regularne sprawdzanie działów „Planowane wyłączenia” i „Awarie” na stronie internetowej ESV S.A., gdzie na bieżąco i w miarę możliwości z wyprzedzeniem podajemy wszystkie informacje o stanie pracy naszej sieci.