Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na "Prace projektowe dotyczące budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w Siechnicach" wg. SIWZ nr 2024/07/01/DTI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: tomasz.diduszko@esv.pl , aleksander.szczyglo@esv.pl , daniel.frak@esv.pl w terminie do 10.07.2024r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 08.00-14.00 udziela:

Tomasz Diduszko - Inspektor ds. Inwestycji
tel. 533 422 400;
email:tomasz.diduszko@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI